Ilustrasi

Penjelasan para ilmuwan tentang kronologi petir yang biasa dipaparkan di berbagai kesempatan sebenarnya sudah dijabarkan dalam Alquran.

Firman Allah SWT yang artinya, “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)-nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan) seperti gunung-gunung. Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS an-Nur [24]: 43).

Dalam surah tersebut Allah SWT menjelaskan kronologi pembentukan petir sehingga menjadi kilatan yang hampir menghilangkan penglihatan. Alquran juga memaparkan bagaimana Allah SWT menggerakkan awan sebagai pemicu terjadinya petir.

Kedahsyatan petir juga dimaknai umat Islam sebagai bentuk tasbih dari para malaikat penjaga langit. Sebagaimana disebut dalam Alquran, “Dan guruh bertasbih memuji-Nya (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya.” (QS ar-Ra’d [13]: 13).

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menyebut petir sebagai suara para malaikat. “Ar-Ra’du (petir) adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah.” (HR Tirmizi).

Al-Khoro’ithi dalam Makarimil Akhlaq mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib RA soal Ar-Ra’du. Menurut Ali, Ar-Ra’du adalah malaikat, sedangkan Al-Barq (kilatan petir) adalah pengoyak di tangannya sejenis besi.

Ibnu Taimiyah mengatakan, Ar-Ra’du adalah mashdar (kata kerja yang dibendakan) berasal dari kata ra’ada, yar’udu, ra’dan yang berarti gemuruh. Namanya gerakan pasti menimbulkan suara. Malaikat adalah yang menggerakkan dengan cara menggetarkan awan kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 19, as-Suyuthi mengatakan bahwa Ar-Ra’du adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa Ar-Ra’du adalah suara malaikat, sedangkan Al-Barq (kilatan petir) adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat untuk menggiring mendung.

Secara umum, umat Islam meyakini Ar-Ra’du adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan atau suara dari malaikat tersebut yang tengah bertasbih dan mengatur awan. Sedangkan, Al-Barq atau Ash-Showa’iq adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang digunakan untuk menggiring mendung.

Ibnu Abbas menambahkan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki (membentak) untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya (Adabul Mufrod/722).

Jadi, ketika mendengar petir atau guntur, Nabi SAW mengajarkan doa, “Subhanalladzi sabbahat lahu,” (Mahasuci Allah yang petir bertasbih kepada-Nya). Atau doa, “Subhanalladzi yusabbihur ra’du bi hamdihi wal mala-ikatu min khiifatih,” (Mahasuci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memuji-Nya karena rasa takut kepada-Nya).[]republika

Komentar

AdvertisementIklan Selamat Hari Raya Idul Adha BPKA